ไฮไลท์ฟุตบอล ดูหนังออนไลน์ฟรี


ครอบครัวล่ำซำ บริจาคเงินและอุปกรณ์การแพทย์รวม 4.8 ล้านบาท

ครอบครัวล่ำซำ ทำบุญครั้งใหญ่ด้วยการร่วมบริจาคเงิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ารวม 4,800,000 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงวิกฤต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 87 ปีของ นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ

ครอบครัวล่ำซำ บริจาคเงินและอุปกรณ์การแพทย์รวม 4.8 ล้านบาท

ครอบครัวล่ำซำ ทำบุญครั้งใหญ่ด้วยการร่วมบริจาคเงิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ารวม 4,800,000 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงวิกฤต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 87 ปีของ นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ครอบครัวล่ำซำ ทำบุญครั้งใหญ่ด้วยการร่วมบริจาคเงิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ารวม 4,800,000 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงวิกฤต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 87 ปีของ นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางยุพา ล่ำซำ, นางนวลพรรณ ล่ำซำ และนายสาระ ล่ำซำ

โดยนายโพธิพงษ์ และนางยุพา ล่ำซำ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4 แห่ง รวม 4,000,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 1,000,000 บาท โดยมี ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ เป็นผู้รับมอบ , มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ จำนวน 1,000,000 บาท โดยมี รศ.นพ. ฉันชาย สิทธิพันธ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ เป็นผู้รับมอบ , มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 1,000,000 บาท โดยมีผู้แทนจากมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ และยังบริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลเวียนสูง จำนวน 5 เครื่อง มูลค่า 1,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

นอกจากนี้ ‘มูลนิธิมาดามแป้ง’ โดยนางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาด้วยการมอบเครื่องไตเทียมช่วยฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง Nikkiso รุ่น DBB-07 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 800,000 บาท โดยมี นพ. โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และ พญ. เสาวลักษณ์ ชาวโพนทอง อายุรแพทย์โรคไต เป็นผู้รับมอบ สำหรับนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีสภาวะไตไม่สามารถทำงานได้ หรือไตวาย อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Facebook Comments
CLOSE
CLOSE