ไฮไลท์ฟุตบอล uwynn888


ประกาศ 30 แข้ง ชบาแก้ว เก็บตัวลุยคัดเลือกบอลเอเชีย

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำการประกาศรายชื่อ 30 นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดใหญ่ เข้าเเคมป์เก็บตัว ระหว่างวันที่ 2 – 11 เมษายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี

ประกาศ 30 แข้ง ชบาแก้ว เก็บตัวลุยคัดเลือกบอลเอเชีย

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำการประกาศรายชื่อ 30 นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดใหญ่ เข้าเเคมป์เก็บตัว ระหว่างวันที่ 2 – 11 เมษายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำการประกาศรายชื่อ 30 นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดใหญ่ เข้าเเคมป์เก็บตัว ระหว่างวันที่ 2 – 11 เมษายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AFC Women’s Asian Cup India 2022 รอบคัดเลือก ในวันที่ 13 – 25 กันยายน 2564

โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. วราภรณ์ บุญสิงห์ (สโมสรบีจีบัณฑิตเอเชีย)
2. สุกัญญา ช.เจริญยิ่ง (สมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี)
3. โชติมณี ทองมงคล (สมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี)
4. ญาดา เซ่งย่อง (สโมสรเอ็มเอช นครศรี เอฟซี)
5. สลิตา สุทธิบูลย์ (สโมสรทหารอากาศ)
6. พรพิรุณ พิลาวัน (สโมสรบีจีบัณฑิตเอเชีย)
7. กาญจนาพร เเสนคุณ (สโมสรบีจีบัณฑิตเอเชีย)
8. ทิพกฤตา อ่อนสมัย (สโมสรบีจีบัณฑิตเอเชีย)
9. สุนิสา สร้างไธสง (สโมสรบีจีบัณฑิตเอเชีย)
10. ขวัญฤดี เเสงจันทร์ (สโมสรบีจีบัณฑิตเอเชีย)
11. อมรรัตน์ อุดไชย (สโมสรบีจีบัณฑิตเอเชีย)
12. วารุณี เพ็ชรวิเศษ (สโมสรกรุงเทพมหานคร)
13. ณัฐกานต์ ชินวงษ์ (สมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี)
14. อินทร์อร พันธุ์ชา(สมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี)
15. พิกุล เขื่อนเพ็ชร (สโมสรบีจีบัณฑิตเอเชีย)
16. อรพินท์ เเหวนเงิน (สโมสรบีจีบัณฑิตเอเชีย)
17. นิภาวรรณ ปัญโญสุข (สมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี)
18. ศิลาวรรณ อินต๊ะมี (สมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี)
19. จิราภรณ์ มงคลดี (สมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี)
20. ปณิฎฐา จีรัตนะภวิบูล (สโมสรกรุงเทพมหานคร)
21. อิรวดี มาครีส (สโมสรเอ็มเอช นครศรี เอฟซี)
22. วิลัยพร บุตรด้วง (สโมสรทหารอากาศ)
23. กัญญาณัฐ เชษฐบุตร (สโมสรบีจีบัณฑิตเอเชีย)
24. อุไรพร ยงกุล (สโมสรบีจีบัณฑิตเอเชีย)
25. อลิษา รักพินิจ (สมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี)
26. จารุวรรณ ไชยรักษ์ (สมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี)
27. เสาวลักษ์ เพ็งงาม (สมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี)
28. ธนีกานต์ เเดงดา (สโมสรกรุงเทพมหานคร)
29. กาญจนา สังข์เงิน (สโมสรกรุงเทพมหานคร)
30. นิสา ร่มเย็น (สโมสรบีอาร์ยู บุรีราษฎร์ อะคาเดมี่)

Facebook Comments
CLOSE
CLOSE