ไฮไลท์ฟุตบอล Royal Online


โค้ชแบน ชี้ระดมสมองโค้ชโปรไลเซนส์เป็นผลดีในอนาคต

โค้ชแบน ธชตวัน ศรีปาน เชื่อระดมความคิดเห็นโค้ชได้ประโยชน์ หวังเห็นปรัชญาการเล่นฟุตบอลแบบไทยในอนาคต

โค้ชแบน ชี้ระดมสมองโค้ชโปรไลเซนส์เป็นผลดีในอนาคต

โค้ชแบน ธชตวัน ศรีปาน เชื่อระดมความคิดเห็นโค้ชได้ประโยชน์ หวังเห็นปรัชญาการเล่นฟุตบอลแบบไทยในอนาคต

โค้ชแบน ธชตวัน ศรีปาน เชื่อระดมความคิดเห็นโค้ชได้ประโยชน์ หวังเห็นปรัชญาการเล่นฟุตบอลแบบไทยในอนาคต

นับเป็นครั้งแรกที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดมสุดยอดโค้ชระดับ AFC โปร ไลเซนส์ ของประเทศไทย มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาศักยภาพและออกแบบหนังสือหลักสูตรในการพัฒนาฟุตบอลไทย ( Coaching Convention Handbook ) สำหรับเป็นแนวทางให้แก่ผู้ฝึกสอนระดับต่างๆ ที่จะได้เรียนรู้หลักสูตรใหม่ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการคิด วิเคราะห์ จากโค้ชคนไทยเพื่อนำไปพัฒนานักกีฬาฟุตบอลไทย

โดย โค้ชแบน ธชตวัน ศรีปาน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ กล่าวถึงการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งนี้ว่า “ถือเป็นการระดมความคิดของผู้ฝึกสอนในประเทศไทย ที่เรียนจบโปรไลเซนส์มาแล้ว เปิดโอกาสให้เราได้มาแชร์ความคิดกันว่า ทิศทางของฟุตบอลไทยเราต่อไปนี้ เราจะพัฒนากันไปในรูปแบบไหนเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพและสรีระของนักเตะไทยของเรา”

“ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีที่ท่านนายกสมาคมฯ จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา ทำให้ทุกคนได้มาแชร์ความคิดร่วมกันในวันนี้ ต่อไปเราจะได้เห็นปรัชญาการเล่นของฟุตบอลไทยในอนาคตที่สมาคมกีฬาฟุตบอลกำลังจะทำขึ้นครับ”

สำหรับ หัวข้อหลักๆ ในการระดมความคิดเห็นที่จะนำมาวิเคราะห์ เพื่อออกแบบหนังสือหลักสูตรในการพัฒนาฟุตบอลไทย ให้แก่ผู้ฝึกสอนระดับต่างๆ คือ การหาลักษณะผู้เล่นไทยที่ควรเป็น ( Thai Player Profile ) สไตล์การเล่นที่ควรเป็นสำหรับบอลไทย (Thai Style of Playing ) และ หาเป้าหมายหลักในการพัฒนา (Main Development Challenges)

โดยข้อมูลต่างๆ จะถูกตกผลึกออกมาเป็นหลักสูตรผู้ฝึกสอน ซึ่งเปรียบเสมือนฐานพีระมิด แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ
1.หลักสูตรเบื้องต้น Introductory Course สำหรับพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนระดับรากหญ้า
2.หลักสูตร C Diploma สำหรับพัฒนานักกีฬาเยาวชนขั้นพื้นฐาน
3.หลักสูตร B Diploma สำหรับพัฒนานักกีฬาเยาวชนและทีมสมัครเล่น
4.หลักสูตร A Diploma สำหรับพัฒนานักกีฬาเยาวชนและทีมสมัครเล่นระดับสูง
5.หลักสูตร PRO Diploma สำหรับพัฒนานักกีฬาอาชีพและระดับชาติ

Facebook Comments
CLOSE
CLOSE